Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov

 

 

 

 

 

Oznamy spoločnosti STROJÁREŇ Oznamy spoločnosti PRESNÁ s.r.o. Skalica

Ochrana osobých údajov

Ing. Vladimír Karlík - STROJÁREŇ

Ochrana osobných údajov

PRESNÁ s.r.o. Skalica