Filozofia firmy

 

Stratégia oboch firiem spočíva v neustálej snahe uspokojovať všetky požiadavky zákazníkov, teda poskytovať široké portfólio kvalitnej a presnej produkcie v požadovanom čase.

 

V procese výroby je osobitný dôraz kladený na presnosť, ktorá predstavuje pre podnik dôležitý parameter výrobkov.

 

Piliere, ktoré firma pokladá za svoje dôležité ciele sú:

 

opvysoká kvalita výrobkov

op

dodržiavanie termínov

op

vychádzanie v ústrety potrebám zákazníka

op udržanie optimálnej cenovej úrovne.

 

 

 

 

 

Z tohto dôvodu obe firmy uplatňujú individuálny prístup k zákazníkom, aby mohli presne definovať ich potreby a zabezpečovať ich plnenie