Oznamy spoločnosti PRESNÁ s.r.o. Skalica

 

Spoločnosť PRESNÁ s.r.o. Skalica zhodnotená za výsledky do roku 2016 medzi spoľahlivé podniky v oblasti strojárstva.

 

Agetnúra NIS SR udelila spoločnosti PRESNÁ s.r.o. Skalica známku za Spoľahlivý strojársky podnik do roku 2016 v oblasti strojárskeho odvetivia na úzmí Slovenskej republiky.

 

Hodnotenie bolo zamerané na ekonomické zdravie podniku a jeho platobnú morálku. Z celkových hodnotených podnikov vyhovelo len 4,3 %.

 

Hodnotenie odzkadluje stabilitu podniku na trhu, vysokú kvalitu vyrábaných výrobkov a spoľahlivý a kvalifikovaný prístup k zákazníkom ale i dodávateľom.