Oznamy spoločnosti PRESNÁ s.r.o. Skalica

 

Spoločnosti PRESNÁ s.r.o. Skalica bola udelená Pečať bonity

 

Spoločnosť PRESNÁ s.r.o. Skalica bola  v roku 2014 na základe výsledkov predikčnej metódy finančnej analýzy NIS SR vyhodnotená ako BONITNÝ PODNIK a v hodnotiacom infromačnom systéme jej bola udelená Pečať bonity.