Oznamy spoločnosti Ing. Vladimír Karlík - STROJÁREŇ

 

Spoločnosti Ing. Vladimír Karlík - STORJÁREŇ bola udelená známka Spoľahlivý strojársky podnik.

 

NiS SR týmto potvrdyuje výsledok hodnotenia, ktorý bol zameraný na spoľahlivosť podnikov pôsobiacich v odvetví strojárstva na území Slovenskej republiky.

 

Známka Spoľahlivý strojársky podnik odzkadľuje neustéle napredovanie spoločnosti a upevňovanie si pozície na trhu, ale taktiež vysokú kvalitu, spoľahlivosť a profesionálny i odborný prístup.