1 2 3 4 5 6

Ing. Vladimír Karlík - STROJÁREŇ a PRESNÁ s.r.o. Skalica

 

Vitajte na našich stránkach

 

Spoločnosti Ing. Vladimír Karlík – STROJÁREŇ a PRESNÁ s.r.o. Skalica úspešne pôsobia na trhu od roku 1999.. Úspech a stabilitu oboch spoločností na trhu zabezpečuje ich kvalita a presnosť výrobkov.

 

Obe firmy sa zaoberajú zákazkovou výrobou podľa výkresovej dokumentácie – výrobou špeciálneho náradia, meradiel a náhradných dielov s vysokou presnosťou a technickou náročnosťou.

 

 

dilna      dratovka 

 

Firmy disponujú technológiami: sústruženie, frézovanie, vŕtanie, vyvrtávanie, brúsenie, hobľovanie, elektroerozívne rezanie a elektroerozívne hĺbenie.

 

budova