Oznamy spoločnosti PRESNÁ s.r.o. Skalica

 

Spoločnosť PRESNÁ s.r.o. Skalica vyhlásená za Bonitný podnik aj v roku 2015
 

Spoločnosť PRESNÁ s.r.o. Skalica bola opäť na základe výsledkov predikčnej metódy finančnej analýzy NIS SR za rok 2015 vyhodnotená ako BONITNÝ PODNIK. Opäť bola spoločnosti udelená Pečať bonity.

 

Spoločnosť bola taktiež zverejnená v časopise FOKUS - Zima 2016 ako bonitný podnik.