1 2 3 4 5 6

Ing. Vladimír Karlík - STROJÁREŇ a PRESNÁ s.r.o. Skalica

 

Vitajte na našich stránkach

 

Spoločnosť Ing. Vladimír Karlík – STROJÁREŇ úspešne pôsobí na trhu od roku 1999.. Úspech a stabilitu spoločnosti na trhu zabezpečuje jej kvalita a presnosť výrobkov.

Spoločnosť získala za výsledky do roku 2015 známku SPOĽAHLIVÝ STROJÁRENSKÝ PODNIK 2015 od NIS SR, ktorá hodnotila spoľahlivosť podnikov pôsobiacich na území Slovenskej republiky v odvetví strojárskej výroby.      

 

Spoločnosť PRESNÁ s.r.o. Skalica taktiež úspešne pôsobí na trhu od  roku 1999.  

 

Spoločnosť bola v roku 2014 vyhodnotená ako BONITNÝ PODNIK a bola mu udelená PEČAŤ BONITY.                         

  

  

 

Obe firmy sa zaoberajú zákazkovou výrobou podľa výkresovej dokumentácie – výrobou špeciálneho náradia, meradiel a náhradných dielov s vysokou presnosťou a technickou náročnosťou.

 

dilna      dratovka 

 

Firmy disponujú technológiami: sústruženie, frézovanie, vŕtanie, vyvrtávanie, brúsenie, hobľovanie, elektroerozívne rezanie a elektroerozívne hĺbenie.

 

budova